บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่ง ใน SCG หรือเครือซิเมนต์ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2481 ผลิตวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ “ตราช้าง” ทั้งหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง และไม้สังเคราะห์
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 4 แห่งด้วยกันคือ โรงงานทุ่งสง โรงงานสระบุรี โรงงานท่าหลวง และโรงงานลำปาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- กระเบื้องหลังคาไอยร่า, กระเบื้องหลังคาพรีม่าตราช้าง, กระเบื้องหลังคาลอนคู่สีตราช้าง
- ฝ้า, ผนัง สมาร์ทบอร์ด
- ไม้สังเคราะห์ สมาร์ทวูด
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่ารักษาพยาบาล/โรคฟัน พนักงานและครอบครัว (บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร)
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยเลี้ยง (เวลาปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 10 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 10800
เว็บไซต์: www.siamfibrecement.com