บริษัท แอด-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) - ของขวัญปีใหม่และไปเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอด-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
121/203 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 33, 90, 367 และมีรถสองแถว ผ่านหน้าหมู่บ้านสวนกุหลาบ แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 50 เมตร