บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (หลังคา ฝา ฝ้า พื้น อุปกรณ์ห้องน้ำ) รวมทั้งงานบริการเรื่องของบ้านแบบครบวงจร มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจ เพื่อสัมภาษณ์งานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมดังนี้
  • 1. ค่ารักษาพยาบาล บิดา , มารดา คู่สามี/ภรรยา บุตร
  • 2. ค่าเช่าบ้าน (กรณีปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด)
  • 3. เครื่องแบบพนักงาน
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. หลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพวิชาชีพในสายงาน
  • 6. โบนัสประจำปี
  • 7. สถานที่ออกกำลังกาย เช่น ห้องฟิตเนส สนามเทนนิส สนามฟุตบอล โรงยิมแบดมินตัน ฯ
  • 8. อื่นๆ ตามประกาศบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
สนญ.2 ชั้น4 เลขที่1 10800
เว็บไซต์: www.scg.co.th
ใช้งานแผนที่