บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกและยาง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางที่สำคัญในประเทศไทย อาทิเช่น ผลิตภัณท์รองเท้า ผลิตภัณท์อุปกรณ์ก่อสร้าง ผลิตภัณท์เกี่ยวกับการเกษตรและประมง อุปกรณ์การเกษตรและประมงต่างๆของบริษัทฯนี้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทย,ไต้หวัน และอื่นๆ ประกอบด้วย สายยางน้ำซึม Rainforest, สายยางเติมอากาศ O2 bubble, เทปน้ำหยดไทยธารา, ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า และสามารถครองใจลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ บริษัทเจริญภัทรพานิช จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความสามารถรอบด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้าและความพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมด้วยปรัชญาองค์กรที่จะดูแลพนักงานทุกคนให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ พนักงานขาย - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - งานสังสรรค์ประจำปี - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด
75/17 หมู่ 2
ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร