บริษัท เดอะแคทเทอริ่ง จำกัด
จำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
สวัสดิการ
  • - ประกันชีวิต+สุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะแคทเทอริ่ง จำกัด
589/91 ชั้น 18 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260