บริษัท ฐานิตา อินเตอร์เทรด จำกัด
ประกอบกิจจการรับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฐานิตา อินเตอร์เทรด จำกัด
119/1051 หมู่ 8
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่