บริษัท เอ.ซี.ที.เครื่องหนัง (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท เอ.ซี.ที.เครื่องหนัง(ประเทศไทย)จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - เบี้ยขยัน 800บาท - ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน - วันหยุดประจำปี - วันหยุดพักร้อน - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ - โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - กีฬาสี - รถรับ - ส่ง - ห้องพยาบาลรักษาฟรี - อาหารราคาถูก - ประกันสังคม - ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.30 น.-16.30 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.ซี.ที.เครื่องหนัง (ประเทศไทย)จำกัด
562 ม.2 นิคมบางปูฯ
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่