GRT-ECOSYSTEM CO., LTD.
ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก"ก๊าซชีวภาพ" โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
GRT-ECOSYSTEM CO., LTD.
2/261 ซ.สุขุมวิท42 ถ.สุขุมวิท 10110
ใช้งานแผนที่