บริษัท จุฑาภัทร จำกัด
ดูแลและบริหารตึก Mukdha Living Place ซ.สุขุมวิท 59 อาคารเช่าพักอาศัย 8 ชั้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จุฑาภัทร จำกัด
39/1 ซ. สุขุมวิท 59 ถ.สุขุมวิท 10110