บริษัท ศุภญา วิศวกรรม จำกัด
รับเหมาก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป
รับเหมาก่อสร้างงานราชการทั่วไป ที่ไม่ใช่งานถนน สะพาน
สวัสดิการ
 • 1. เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงาน
 • 2. ประกันสังคม และประกันหมู่
 • 3. ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 • 4. โทรศัพท์มือถือ
 • 5. รถยนต์ประจำตำแหน่ง
 • 5. โบนัสตามผลประกอบการ
 • 6. ยูนิฟอร์ม
 • 7. ค่าที่พัก
 • 8. ค่าเดินทาง
 • 9. ค่าการทำงานนอกสถานที่
 • 10.ค่าเสื่อมรถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศุภญา วิศวกรรม จำกัด
19/9 หมู่ 6
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่