JobThai
บริษัท กราวด์ แม็ทชิ่ง จำกัด
ให้บริการอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อการขยายงาน
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท กราวด์ แม็ทชิ่ง จำกัด
222 ม.10 อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 10210