บริษัท อันริทสึ อินฟิวิส (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องตรวจสอบอาหาร กำลังขยายงาน
สวัสดิการ
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ชุดพนักงาน
  • ค่าอาหาร
  • ค่าอาหารพิเศษ
  • โบนัส
  • ประกันกลุ่ม
  • เบี้ยขยัน
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อันริทสึ อินฟิวิส (ประเทศไทย) จำกัด
700/678 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160