โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนสีลม ขึ้นตรงกับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
124 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.bkkchristianhosp.th.com
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์ธรรมดาสาย 15, 77, 115, 162, 163, 164
  • รถปรับอากาศสาย 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547
  • BTS สถานีศาลาแดง
  • MRTสถานีสีลม
ใช้งานแผนที่