Delica (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท ดีลิกา (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร โดยเน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์าอาหารจากประเทศญี่ปุ่น และส่งออกข้าวญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น มะเขือม่วงญี่ปุ่น และเผือกญี่ปุ่นเป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการขยายขอบข่ายงานเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงมีความต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายสำนักงาน และเปิด shop ใหม่ บริเวณซอยสุขุมวิท 33/1
สวัสดิการ
มีบ้านพัก ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัสประจำปี และ สวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Delica (Thailand) Co.,Ltd.
อาคารเศรษฐีวรรณแมนชั่น ห้อง 17A ซอยสุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110