Delica (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท ดีลิกา (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร โดยเน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์าอาหารจากประเทศญี่ปุ่น และส่งออกข้าวญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น มะเขือม่วงญี่ปุ่น และเผือกญี่ปุ่นเป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการขยายขอบข่ายงานเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงมีความต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายสำนักงาน และดูแลการเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัสประจำปี และ สวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
Delica (Thailand) Co.,Ltd.
177/17 สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110