บริษัท บี เค เค เบฟเวอเรจ จำกัด
เราเป็นบริษัทค้าส่ง เครื่องดื่ม เป็นธุรกิจSME ตั้งอยู่ในย่านถนนสีลม เปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี กำลังขยายงาน บริษัทต้องการพนักงาน ที่มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยันและมนุษย์สัมพันธ์ดี ส่วนเรื่องอายุและวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นมากนัก ทุกอย่างเรียนรู้ได้ ถ้าสนใจ + ใส่ใจ ต้องการบุคลลากรที่อยากทำงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทของเรา เพราะธุรกิจของเรายังเติบโตไปได้อีกเรื่อยๆ เงินเดือนอยู่ที่ประสบการณ์และความสามารถ สำหรับผู้ที่คิดจะมาทดลองงานไม่ต้องส่งใบสมัครนะครับ
สวัสดิการ
สำหรับ ผู้ที่มีภูมีลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เรามีหอพักให้พนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี เค เค เบฟเวอเรจ จำกัด
62/8 ซอยธนิยะ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่