รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งและประกอบ เครื่องจักรในโรงงาน
สวัสดิการ
  • - โอที (ขึ้นอยู่กับเงินเดือน)
  • - บ้านพัก
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันไชน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
92/2 ม.7 ถ.มิตรภาพ
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เว็บไซต์: www.sunshine1984.com