JobThai
บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจข้าวสารถุง ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวสารรายใหญ่ในภาคใต้มากว่า 40 ปี ภายใต้สินค้าตราพวงแก้ว, ห้าทิศ, สร้อยฟ้า, คุณตูบ, ถูกดี, เอม , พญามังกร , หัวครก เป็นที่ยอมรับของตลาดมานาน ทางบริษัทได้ริเริ่มที่จะขยายตลาดสินค้าข้าวสารของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้น โดยใช้ระบบการตลาดส่งเสริมตัวแทน จำหน่ายให้มีศักยภาพในด้านการแข่งขันสูงสุดมีจุดเด่นในการขายแตกต่างจากคู่แข่ง และมีโอกาสสร้างรายได้หลายทางอย่างมั่นคง ขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็วและตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินกู้ยืมฉุกเฉิน -เบี้ยขยัน -ปรับเงินประจำปี -ชุดพนักงาน -ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน -ลาพักผ่อนประจำปี -ค่าช่วยเหลือ งานแต่ง งานศพ งานอุปสมบท -งานเลี้ยงประจำปี -โทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัท (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด
15/9 ม.6
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000