ALLPORT CARGO SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเลไปยังทั่วราชอาณาจัาร โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และกว่า 25 สาขาทั่วโลก
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือน
  • 2. โบนัส
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ
  • 5. ประกันชีวิต
  • 6. ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ALLPORT CARGO SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
296 อาคาร เคเอสพี ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.allport.co.uk