ธุรกิจทางด้านการจัดการโรงงาน ด้วยเทคนิคทางด้านวิศวกรรม และการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
+การจัดซื้อจัดหาสินค้าทุกประเภทจากทั่วทุกมุมโลก
+การควบคุมคุณภาพ
+การควบคุมสินค้าคงคลัง
+5R
+การ KAIZEN
+การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงงาน
+การให้บริการทางด้านไอที
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน
  • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย
  • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง หรือรถรับส่ง
  • อาหารกลางวัน-เย็น
  • สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
700/541 ม. 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.ttfts.co.th
ใช้งานแผนที่