ธุรกิจทางด้านการจัดการโรงงาน ด้วยเทคนิคทางด้านวิศวกรรม และการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น +การจัดซื้อจัดหาสินค้าทุกประเภทจากทั่วทุกมุมโลก +การควบคุมคุณภาพ +การควบคุมสินค้าคงคลัง +5R +การ KAIZEN +การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงงาน +การให้บริการทางด้านไอที
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง หรือรถรับส่ง
 • อาหารกลางวัน-เย็น
 • สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ติดต่อ
  TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
  700/541 ม. 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  เว็บไซต์: http://www.ttfts.co.th
  ใช้งานแผนที่