บริษัท ทรูซีน่า เอเซีย จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบ SMATV, CCTV และ SOUND SYSTEM
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด ตามกรมแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรูซีน่า เอเซีย จำกัด
41/236 ถนนวิภาวดีรังสิต 39 10210
ใช้งานแผนที่