บริษัทฯ ผู้ผลิตเส้นด้ายยางยืดจากน้ำยางธรรมชาติ เป็นอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ส่งออกทั่วโลก มีทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท เป็นผู้นำในการผลิตเส้นด้ายยางยืดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตเส้นด้ายยางยืดที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพถึงปีละ 12,000-14,000 ตัน พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายสวัสดิการพนักงานด้านต่าง ๆ จำนวนมาก บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงของการขยายการลงทุน จึงต้องการ รับบุคลากรในหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
Benefits
  • - บ้านพักสวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ (ทุนประกัน 300,000 บาท)
  • - เงินช่วยเหลือ กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาบุตร ธิดา เสียชีวิต 7,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
  • - เบี้ยขยัน 500 บาท / เดือน
  • - เสื้อยูนิฟอร์ม 3 ตัว
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
59/1 ม.5 ถ.ทางหลวงสาย 3191
ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
See Map