บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ - ขายเศษเหล็กมาตั้งแต่ปี 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนรับซื้อเศษเหล็กให้บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นโยบายของบริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด ก็คือ ความเป็นเลิศในด้านราคารับซื้อและการบริการในธุรกิจเศษเหล็ก
สวัสดิการ
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 7 วัน
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - ชุดยูนิฟอร์มปีละ 4 ชุด
  • - จัดท่องเที่ยวประจำปี
  • - กิจกรรมกีฬาสี
  • - บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
  • - โบนัสประจำปี
  • - งานสังสรรค์ปีใหม่
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
17/99 หมู่ 2 10160
เว็บไซต์: www.scrapthailand.com