บริษัท พี.กรุ๊ป การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านทำบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
สวัสดิการ
  • - บริษัท ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  • - มีโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.กรุ๊ป การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
36 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600