ดำเนินธุรกิจหลักทั้งด้านธุรกิจตรายางและธุรกิจการพิมพ์ โดยในส่วนธุรกิจตรายางนั้นเราเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในการทำตรายางครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้านนี้มากว่า 20 ปี ส่วนธุรกิจงานพิมพ์นั้นปัจจุบันเราได้บริการงานให้แก่ลูกค้าทั้งราชการและเอกชน
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกบริษัท
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสุขาพ
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - Company trip
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
293 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.iqxyz.com
ใช้งานแผนที่