ดำเนินธุรกิจหลักทั้งด้านธุรกิจตรายางและธุรกิจการพิมพ์ โดยในส่วนธุรกิจตรายางนั้นเราเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในการทำตรายางครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้านนี้มากว่า 20 ปี ส่วนธุรกิจงานพิมพ์นั้นปัจจุบันเราได้บริการงานให้แก่ลูกค้าทั้งราชการและเอกชน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกบริษัท - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขาพ - ชุดฟอร์มบริษัท - Company trip
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
293 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: http://www.iqxyz.com
ใช้งานแผนที่