ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือวัดสำหรับทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ และงานทั่วไป เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดกระบวนการผลิต เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานต่าง ๆพร้อมงานด้านบริการ ด้านทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ บริการทางเทคนิคและวิศวกรรม บริการฝึกอบรม รับเป็นที่ปรึกษาด้านงานระบบคุณภาพ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - การปรับค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับฝ่ายขาย)
 • - ค่าน้ำมัน/ค่าพาหนะ
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่าโน้ตบุ๊ค
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด)
 • - ค่าโอที (กรณีทำงานนอกเวลา)
 • - การฝึกอบรม
 • - สังสรรค์ประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • - เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • - ทำงานวันจันทร์ -ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
ติดต่อ
บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
46/155 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่