บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมคเกอร์ จำกัด
บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมคเกอร์ จำกัด ให้บริการงานด้าน Exhibition การออกแบบ ตกแต่ง ขณะนี้บริษัทฯ กำลังต้องการบุคลากรที่มความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ เบี้ยเลี้ยง (ตามตำแหน่งงาน) ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมคเกอร์ จำกัด
299/75 มบ.อารียาแมนดารีนา ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310