สำนักงาน ตรีสิทธิ์
สำนักงานให้บริการด้านตรวจสอบและทำบัญชี สำนักงานเล็กๆ แต่มั่นคง และอบอุ่น อยู่กันแบบพี่น้อง ทำงานหรือฝึกงานที่นี่จะได้ประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดงบได้ รวมทั้งได้โอกาสเรียนรู้งานด้านตรวจสอบบัญชีด้วย
สวัสดิการ
บริษัท มีอาหารกลางวัน เงินพิเศษ เงินสะสมและโบนัส นอกเหนือจากระบบประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงาน ตรีสิทธิ์
180/265 หมู่บ้านสินทรัพย์นคร (ซอย 15) ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่