บริษัท ไอรวิณ โอเอส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้แก่องค์การต่างๆ ให้บริการงานบุคคลอย่างครบวงจร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนทดแทนฯ - ยูนิฟอร์ม - ประกันชีวิต - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอรวิณ โอเอส จำกัด
898/1-2 อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.irawin.co.th