บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้าน การก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร บริหารจัดการ ควบคุมระบบ เดินระบบ และบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปา
สวัสดิการ
- เป็นพนักงานประจำ - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คลีนวอเตอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
49/62 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ, แสนสุข
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.cleanwater-thailand.com
ใช้งานแผนที่