ผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ jig Machine Mold Die Welding & Spare Part
สวัสดิการ
 • - เงินเดือนประจำ
 • - เบี้ยขยัน 800 บาท
 • - ค่าที่พัก 800 บาท
 • - ค่าเดินทาง 500 บาท
 • - ค่าอาหาร 700 บาท
 • - ค่าอาหาร OT
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - กองทุน
 • - เงินช่วยเหลืออุปสมบท,แต่งงาน,ทำขวัญบุตร
 • - รางวัลทองคำ
 • - โบนัส ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
AP INDUSTRIAL TOOLS CO., LTD.
27/28 ม.5 ซอยเทศบาล 3/1 ถ.สุขประยูร
ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.ap-industrial.co.th
ใช้งานแผนที่