ผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Jig&Fixtrue,Die Punch, Gauge Plunge, Spare Part, Snap Gauge.
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - เบี้ยขยัน 800 บาท - ค่าที่พัก 800 บาท - ค่าเดินทาง 500 บาท - ค่าอาหาร 700 บาท - ค่าอาหาร OT - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) - กองทุน - เงินช่วยเหลืออุปสมบท,แต่งงาน,ทำขวัญบุตร - รางวัลทองคำ - โบนัส ฯลฯ
ติดต่อ
AP INDUSTRIAL TOOLS CO., LTD.
82 หมู่ 4
ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: http://www.ap-industrial.co.th/
ใช้งานแผนที่