สุรประดิษฐ์ก่อสร้าง
บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการของหน่วยงานราชการ มูลค่างาน 70 ล้านบาท/ปี
สวัสดิการ
ที่พัก, เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สุรประดิษฐ์ก่อสร้าง
407 ม.10 ถ.ศรีพลรัตน์ 30150