บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
นำเข้าวัตถุดิบ และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงานไทย
ติดต่อ
บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
50/103 ซอยจอมทอง 13 ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่