บริการจัดส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มธุรกิจประเภทฟู้ดเซอร์วิส เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม สวนสนุก ฯลฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา - ชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดตามประเพณี - วันลาพักผ่อน 6 วัน/ปี - วันลากิจ 7วัน/ปี ใช้สิทธิได้เมื่อผ่านทดลองงาน - ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
1-2 ก, 350/1-2
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.foodville.co.th
ใช้งานแผนที่