บริการจัดส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มธุรกิจประเภทฟู้ดเซอร์วิส เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม สวนสนุก ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - วันลาพักผ่อน 6 วัน/ปี
  • - วันลากิจ 7วัน/ปี ใช้สิทธิได้เมื่อผ่านทดลองงาน
  • - ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
  • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
  • - ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
1-2 ก, 350/1-2
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.foodville.co.th
ใช้งานแผนที่