บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2496 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 GMP HACCP
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัมนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในปี 2555-2556 โดยการย้ายฐานการผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และมีการปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงาน ลงทุนเครื่องจักรใหม่ และพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตฐานสากล GMP และ มอก.729-2553
ปัจจุบัน บริษัทขยายสายการผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน(Flexible Packaginp)จึงต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์มาร่วมงานเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน ไปสู่เป้าหมายของบริษัท
สวัสดิการ
 • - OT
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลื้องชีพ
 • - เงินกู้สวัสดิการ
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ชุดพนักงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • - มีกีฬา, งานเลี้ยงปีใหม่
 • - วันหยุดประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
ติดต่อ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงเนิน
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
เว็บไซต์: www.nep.co.th