ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส. พี คอนสตรัคชั่น
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และอาคารคสล. ของหน่วยรัฐ และเอกชน ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงมานานกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส. พี คอนสตรัคชั่น
56/2 หมู่ 8 50130