บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
DHL Supply Chain and DHL Distribution (Thailand) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติคส์และการขนส่งแก่กลุ่มธุรกิจชั้นนำทั่วโลก
สวัสดิการ
 • - เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
 • - ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • - เงินของขวัญแต่งงาน,คลอดบุตร
 • - ค่าฌาปนกิจศพกรณีพนักงานเสียชีวิต,สามีภรรยาเสียชีวิต ,บุตรเสียชีวิต,บิดามารดาเสียชีวิต
 • - ทุนศึกษาต่อ ทุนเรียนภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • - ลาพักร้อน 14-18 วันต่อปี ลากิจ 3 วัน
 • - รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน
 • - อื่นๆ เช่น งานปีใหม่ กิจกรรมนอกสถานที่ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
7/229 หมู่ที่ 6 ซ.พรประภา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.dhl.co.th