บริษัท ที เจโกลล์ แอดเวอร์ไท้ซิ่ง จำกัด
รายละเอียดรับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้าคุณสมบัติเพศหญิงปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขาอายุ 22 - 28 ปีเรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดีมองโลกในแง่ดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทนมีความกระตือรือร้นในการค้นหาสิ่งใหม่ ๆสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดีมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเงินเดือน15,000 บาทสวัสดิการค่าคอมมิชชั่นโบนัสประกันสังคมท่องเที่ยว สัมมนาหยุดอาทิตย์สถานที่ทำงานบริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ สนใจสามารถกรอกรายละเอียด resume เพื่อทำการสมัคร หรือทำการส่ง resume โดยระบุ Subject เป็นตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ มาที่: tj.vjthai@gmail.com
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปีท่องเที่ยว ประจำปี ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที เจโกลล์ แอดเวอร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หมู่บ้านมลดาวัลล์ 10270
ใช้งานแผนที่