บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผักผลไม้สดเพื่อการส่งออก ก่อตั้งมานานกว่า20ปี บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- มีหอพักสวัสดิการ - มีเงินช่วยเหลืออุปสมบท/ ฌาปนกิจ - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
230 อาคารซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.freshpartners.com