บริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสายโทรคมนาคม ทั้งในส่วนของสายเคเบิลทองแดง และสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมทั้งท่อพลาสติกร้อยสาย เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน,ค่าครองชีพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตและสุขภาพ, โบนัส, เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด
ชั้น 9 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.btc-tfoc.com
ใช้งานแผนที่