บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริษัทวินสันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
และผู้ให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจรในธุรกิจการพิมพ์สกรีน จากแนวความคิด "สินค้าคุณภาพ
เพื่อผลงานคุณภาพของลูกค้า" เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ
การเป็นหนึ่งในบริษัทระดับแนวหน้าของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์สกรีน เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น
และตั้งใจของกลุ่มผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุน สำคัญจากกลุ่มพนักงานโดยให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน และตั้งใจให้บริการด้วยความจริงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท คือ
"ความพึงพอใจของลูกค้า" เป็นสำคัญ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
242 ซอยพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.winsongroup.com
ใช้งานแผนที่