บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
WPC ดำเนินกิจการด้านที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เช่น การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม และ โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
111/127 ภัทรโมทาว์ แจ้งวัฒนะ19
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120