บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงแรม ระดับ 4 ดาว เพื่อดำเนินการบริหารงานด้านการให้บริการห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา ห้องอาหารและจัดเลี้ยง และบริการด้านอื่น ๆ โดยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2000
สวัสดิการ
 • 1 ประกันสังคม
 • 2 เครื่องแบบพนักงาน
 • 3 อาหาร 2 มื้อ
 • 4 ค่าตำแหน่งงาน ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขของบริษัท
 • 5 ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดพักผ่อนประจำปี, ลาคลอดบุตร
 • 6 เงินช่วยสวัสดิการ (งานแต่ง/งานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 • 7 เบี้ยขยัน
 • 8 รถ รับ – ส่งพนักงาน
 • 9 ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 2 ช่วง
 • 10 อื่นๆ ตามประกาศของทางบริษัท
ติดต่อ
บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
80-81 อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.prohotel.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถโดยสารประจำทาง สาย ปอ.29,ปอ.39,ปอ.510,
 • สาย 29,39 และรถทุกสายที่ผ่านตลาดรังสิต นวนคร
 • ผ่านโรงกษาปณ์ รังสิต ลงป้ายรถเมล์ ซอยคลองหลวง 8
 • (ซอยผาไท-ผาเมือง)สังเกตุบริษัทฯ แสงอุดม ไลท์ติ้ง)
 • ด้านหน้าซอยมีวินรถมอเตอร์ไซค์ฯ บอกวินฯ ไปสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • ติดต่อสมัครงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2