ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ออกแบบ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาคุณภาพ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี 3.ท่องเที่ยวประจำปี 4.อื่นๆเช่น กรณีคลอดบุตร แต่งงาน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
599/294 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.revolution-enterprise.co.th
ใช้งานแผนที่