บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ออกแบบ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาคุณภาพ
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.โบนัสประจำปี
  • 3.ท่องเที่ยวประจำปี
  • 4.อื่นๆเช่น กรณีคลอดบุตร แต่งงาน เป็นต้น
Contacts
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
599/294 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
See Map