บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 110/1 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต จตุจักร อีซูซุพระนคร มีทั้งหมด 11 สาขา
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด
110/1 หมู่ 2 วิภาวดีรังสิต (ชั้น4) 10900