โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีภายใต้หลักสูตรสถาบันดนตรียามาฮ่า และ จำหน่ายเครื่องดนตรี
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
99/99 ห้องเลขที่ 720 ถนน แจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่