บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด
เป็นบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้รับมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2550 Golden Cosmetic Company Limited, founded at 2005, has be manufacturing cosmetic with quality standard on 7,200 square meters. Company’s products are skin care cosmetic such as skin care cream, pearl cream and skin care lotion. Company emphasizes on development of the production process and treats it as the most valuable business asset. Therefore, the production processes are utilizing advance production technologies running under GMP standard and concerned on safety and efficiency of the products. Golden Cosmetic Company Limited has been certified on the good manufacturing practice from Food and Drug Administration of the Public Health Ministry, since May 22, 2007. The company intends to develop the production system continuously, for our best product quality and recognized globally.
สวัสดิการ
สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด และตามกฏระเบียบของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด
68/8 หมู่ที่1
ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เว็บไซต์: www.goldencosmetic.com
ใช้งานแผนที่