บริษัท เอ็มทีชี แคปปิตอล จำกัด
ทำร้านอาหารนานาชาติ ,อาหารไทย -จีน ,อาหารญี่ปุ่น , อาหารยุโรป อาหารพิชช่า อยู่ที่สนามบินสุวรรณภมูิ
สวัสดิการ
เงินเดือนดี, มีประกันสังคม,, เงินทิปประจำเดือน, รางวัลการขายประจำเดือน, โบนัสประจำเดือน, โบนัสประจำปี และเงินพิเศษต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มทีชี แคปปิตอล จำกัด
10 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 2-1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่