ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการ เช่า และจำหน่ายรถยก และแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์
สวัสดิการ
 • - แบบฟอร์มพนักงาน
 • - เบี้ยขยัน 500 บาท /เดือน
 • - มี OT
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนเงินกู้ยืม
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
 • - งานกินเลี้ยงปีใหม่
 • - สัมมนาประจำปี
 • เพิ่มเติมผลตอบแทนสำหรับดำแหน่งงาน ดังนี้
 • 1. ผลตอบแทนสำหรับตำแหน่งงานช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์
 • - มีบริการที่พัก, รายได้พิเศษตามจำนวนงาน, มีการอบรมความรู้, ค่าโทรศัพท์
 • 2. ผลตอบแทนสำหรับตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายขาย
 • - เงินเดือนพร้อมค่าคอมมิชชั่นตามที่ตกลง, ค่าเสื่อมรถ, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมัน, อบรมและสัมมนาต่างประเทศ
 • 3. ผลตอบแทนสำหรับตำแหน่งงานพนักงานขาย
 • - ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ, ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิลเลนเนียม ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
555 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160