Mintech Enterprises Co., Ltd
Mintech Enterprises Co., Ltd ตั้งอยู่เขตส่งออกนิคมอุสหกรรมบางปู ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและประกอบหมวกกีฬากันกระแทกและหมวกนิรภัยสำหรับใช้เล่นกีฬา
สวัสดิการ
 • 1.เบี้ยขยัน
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 4.รถรับสงพนักงาน
 • 5.ค่าล่วงเวลา
 • 6.ลากิจพิเศษ
 • 7.ลาพักร้อน
 • 8.งานเลี้ยงประจำปี
 • 9.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 10.เงินช่วยสวัสดิการต่างๆ
 • 11.อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mintech Enterprises Co., Ltd
729 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก 10280