เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 42 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานโยธา เช่น งานสะพาน ถนน เขื่อน เป็นต้น และยังมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 โรงงาน และยังมีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น ท่อ เสาเข็ม เป็นต้น (ผู้สมัครต้องทำงานต่างจังหวัดได้เท่านั้น)
สวัสดิการ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายโค้งก่อสร้าง
20 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร 25130
เว็บไซต์: www.kccon.co.th
ใช้งานแผนที่